Behandling

Behandling av svinkoppor med Microcid®

Under hela infektionstiden och framför allt vid behandling av svinkoppor är det essentiellt att ha en god handhygien och en ren miljö runtomkring sig. Läs alltid bipacksedeln innan påbörjad behandling.

God hygien är viktigt för både den som är smittad men även för den som ger omsorg. Tvätta händerna regelbundet, framför allt efter kontakt med ett infekterat hudområde eller efter kontakt med ett infekterat föremål. Microcid® är ett behandlingsalternativ utan antibiotika som inte bidrar till utvecklingen av resistenta bakterier. Beredningsformen är en kräm där den aktiva beståndsdelen är väteperoxid (1%).

  • – Använd tvål och vatten för att ta bort skorporna. 
  • – Avlägsna så mycket av skorporna som möjligt för bästa behandling. 
  • – Smörj med väteperoxidkräm (Microcid®), 2-3 ggr/dygn.

 

 

svinkoppor_microcid

Inkubationstiden för svinkoppor (Impetigo) är 2-3 dygn. Krustorna smittar så länge det finns sår som inte läkt. Om möjligt kan det infekterade området med skorporna täckas med förband. Detta minimerar smittrisken och låter såren läka ifred. Under rengöring av det infekterade området är det rekommenderat att använda engångshanddukar för att minimera smittspridningen. Förutom att tvätta och regelbundet byta textilier, var noga med att rengöra ytor runt hemmet som dagligen vidrörs samt tvätta leksaker och maskintvätta mjuka leksaker innan återanvändning.

Klick på pilen ”Produktinformation och Referenser” nedan för att se mer information om Microcid® eller läs mer om Microcid® hos FASS.


Goda råd vid svinkoppor

  • – Använd engångshanddukar vid rengöring av svinkopporna.
  • – Undvik direktkontakt med det infekterade området så gott det går.
  • – Om möjligt håll det smittade området täckt med förband. svinkoppor
  • – Byt och tvätta örngott, handdukar och lakan varje dag.
  • – Försök se till att barn inte kliar på sårskorporna.
  • – Tips är att klippa barnens naglar kort.
  • – Införskaffa handdesinfektionsmedel.

Antibiotikaresistenta svinkoppor

Antibiotikaresistens inträffar då bakterier genomgår en mutation. Denna mutation kan då bli en ny egenskap hos bakterien och kan innebära att den reproducera sig bättre än de bakterier som inte genomgått en mutation. En antibiotikaresistent bakteriestam kan utvecklas då en muterad bakterie blir mindre känslig för antibiotika. Denna muterade förändring utav bakterien kan innebära att bakterien blockerar tillförseln av antibiotika in i cellen, att bakterien bildar ämnen som bryter ner antibiotika eller pumpar ut antibiotika ut ur cellen.

Vid behandling av svinkoppor rekommenderas inte längre användning av viss topikal antibiotika, då resistens utvecklats.1

MRSA (methicillinresistent Staphylococcus aureus)MRSA är en stafylokockbakterie vars stam har blivit resistent mot vanlig antibiotika. Denna form av bakterie orsakar både bullös impetigo och icke-bullös impetigo samt andra hudinfektioner.

Sidan uppdaterades senast 20151216.

Läkemedelsinformation

Microcid kräm innehåller väteperoxid och används mot Impetigo (svinkoppor). Appliceras 2-3 ggr dagligen, eller efter behov på det infekterade området. Behandlingstiden bör inte överstiga 3-4 veckor. Undvik kontakt med ögonen. Innehåller propylenglykol som kan ge hudirritation. Läs bipacksedeln noga före användning.