Svinkoppor

Svinkoppor är vanligt

  • svinkoppor – 90 % av alla fall av svinkoppor är orsakade av bakterieformen stafylokocker.
  • – 10 % av alla fall av svinkoppor är orsakade av en kombination med stafylokocker och streptokocker eller enbart streptokocker.

Det förekommer primär eller sekundär Impetigo (svinkoppor) och indelas kliniskt in i två former, icke-bullös impetigo och bullös impetigo. Primär Impetigo kan utvecklas på till synes normal hud medan sekundär Impetigo utvecklas från en hudskada såsom sår, eksem eller vid angrepp av huvudlöss och skabb.

Den icke-bullösa formen av impetigo karaktäriseras av en blåsbildning som snabbt spricker och övergår till gulvariga skorpor. Bullös impetigo innebär att huden blir drabbad av en mer långvarig blåsbildning som vanligtvis orsakas genom en tidigare hudskada.  

Vissa studier har visat på en geografisk indelning av impetigosmitta. Svinkoppor som härstammar från streptokockbakterierförekommer mer i länder där klimatet är varmt och fuktigt. Den streptokockformade smittan av svinkoppor är nästan obefintlig i länder med ett mer reglerat klimat, där stafylokockbaserad impetigo dominerar istället. Oavsett formen på infektion, icke-bullös impetigo eller bullös impetigo, är det främst barn upp till 12 år som drabbas. Under de senaste åren har det blivit allt vanligare med bullös impetigo.

Icke-bullös impetigo bildas i regel av stafylokocker eller grupp A- streptokocker och känneteckens av hudrodnad och blåsbildning som snabbt spricker. Läs mer här. 

Bullös impetigo bildas i regel av stafylokocker och kan bli en potentiell allvarligare infektion med smärta och feber. Läs mer här. 

Sidan uppdaterades senast 20151216

 

Läkemedelsinformation

Microcid kräm innehåller väteperoxid och används mot Impetigo (svinkoppor). Appliceras 2-3 ggr dagligen, eller efter behov på det infekterade området. Behandlingstiden bör inte överstiga 3-4 veckor. Undvik kontakt med ögonen. Innehåller propylenglykol som kan ge hudirritation. Läs bipacksedeln noga före användning.