Så smittar svinkoppor

Svinkoppor är en smittsam sjukdom som är vanligt förekommande under sensommaren och hösten, juli till oktober. Svinkoppor smittar vid direktkontakt mellan personer eller indirekt via föremål som haft direktkontakt med smittbäraren. Spridning av svinkoppor är därför särskilt vanligt bland barn som leker. Då svinkoppor är mycket smittsamt kan spridning ske mycket snabbt på t.ex. förskolor och skolor.

Så smittar svinkoppor

För att minska smittorisken är det viktigt att inte klia på såren samt att ofta tvätta händerna vid kontakt med en smittad person. Undvik gemensam användning av leksaker, textilier o.s.v. för att undvika indirekt smittspridning. Det är centralt att notera vikten i god hygien vid svinkoppor då sjukdomen lätt smittar. Var noga med att alltid tvätta händerna efter kontakt med ett smittat hudområde. 

  svinkoppor_microcid

Svinkoppor på förskolor och skolor

Förskolor och skolor är en optimal miljö för svinkoppsbakterier. Den nära kontakten gör att bakterierna lätt kan spridas mellan individer och att en epidemi börjar. Det kan vara svårt att styra över smittan då barn delar leksaker och i viss utsträckning textilföremål. Läkemedelsverket rekommenderat att använda engångsartiklar i denna form av miljö i den utsträckning det går för att minimera bakteriespridning. På förskolor kan smitta med svinkoppor minimeras genom:

  • –   Mer utevistelse
  • –   Mindre barngrupper
  • –   God hygien 

Barn bör hållas hemma från förskolan tills kopporna har torkat ut, sårskorporna fallit av och såren läkt. Dock förekommer olika reglemente beroende på förskola. Som förälder är det därför viktigt att sätta sig in i dessa instruktioner. Vanligtvis tas barn ut från förskola då det i regel är så pass små att de inte förstår vikten av renlighet. Skolbarn tenderar att gå i skolan trots smitta med svinkoppor då de förstår vikten i att regelbundet tvätta händerna och inte klia i såren men undviker aktiviteter som gymnastik, bad och matlagning.

svinkoppor Behandling Svinkoppor


Sidan uppdaterades senast 20151216.

Läkemedelsinformation

Microcid kräm innehåller väteperoxid och används mot Impetigo (svinkoppor). Appliceras 2-3 ggr dagligen, eller efter behov på det infekterade området. Behandlingstiden bör inte överstiga 3-4 veckor. Undvik kontakt med ögonen. Innehåller propylenglykol som kan ge hudirritation. Läs bipacksedeln noga före användning.