Microcid

Microcid® är en receptfritt läkemedel i form av en antibakteriell kräm mot svinkoppor (Impetigo). Krämen innehåller väteperoxid som har ett brett antibakteriellt spektrum. Bidrar inte till utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier.

Microcid® är en receptfritt läkemedel i form av en antibakteriell kräm mot Svinkoppor (Impetigo). Krämen innehåller väteperoxid som har ett brett antibakteriellt spektrum. Microcid bidrar inte till utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier.

Krämen består av naturligt förekommande lipider som har till uppgift att stabilisera väteperoxiden och därmed reglera frisättningen av den aktiva substansen. Microcid® kladdar inte och är därför kosmetiskt tilltalande. Krämen fäster även på fuktiga ytor och bildar en torr film på huden. Microcid® är fri från konserveringsmedel och kontaktallergi mot ingående ämnen har ej påvisats1. När den aktiva substansen i Microcid® bryts ner blir det bara vatten och syre kvar, med andra ord inget som förstör naturen.

 

svinkoppor_microcid

 

Microcid är ett receptfritt läkemedel som kan köpas på alla apotek, alternativt förskrivas av läkare eller sjuksköterska med förskrivningsrätt. I övriga världen marknadsförs produkten som Crystacide®. Läkemedelsverket rekommenderar inte rutinmässig användning av antibiotikakräm vid behandling av svinkoppor (Impetigo) p.g.a. risk för resistens.2

Vad används Microcid® för?
Microcid är en antibakteriell kräm för behandling av svinkoppor (Impetigo).

Hur verkar Microcid®?
Microcid innehåller väteperoxid som är bakteriedödande.

Innehåller Microcid® antibiotika?
Nej

Kan Microcid® orsaka antibiotikaresistens eller någon annan typ av känd resistens hos bakterier?
Nej

Är resistensutveckling hos bakterier ett problem?
Läs mer: Folkhälsomyndigheten om antibiotika och antibiotikaresistens och Antibiotika eller inte?

Behöver jag recept för att köpa Microcid®?
Microcid kan köpas receptfritt på alla apotek, men kan även köpas via recept. Microcid ingår i läkemedelsförsäkringen, EF. Fri prissättning.

Var kan jag köpa Microcid®?
Microcid finns hos ditt apotek i Sverige, Norge och Danmark samt hos vissa webbapotek. Du hittar Microcid i egenvården. Fråga apotekspersonalen om du har svårt att hitta.

Hur skall jag använda Microcid®?
Ett tunt lager av Microcid®  kräm stryks på det infekterade hudområdet. Krämen appliceras 2-3 ggr dagligen, eller efter behov. Behandlingstiden bör inte överstiga 3-4 veckor. Annan behandling enligt läkares föreskrift. Krämen kan lätt tvättas bort med enbart vatten.

Kan jag köpa Microcid® i andra länder?
Ja,  I många andra länder säljs Microcid under namnet Crystacide.

Vad innehåller Microcid®?
Det verksamma ämnet är väteperoxid 1%. Krämen innehåller också glycerylmonomyristat, glycerylmonolaurat, vattenfri citronsyra, makrogolstearat, natriumedetat, natriumhydroxid, natriumoxalat, natriumpyrofosfat, natriumstannat, propylenglykol, salicylsyra, svavelsyra och renat vatten.

Finns det någon åldergräns för att använda Microcid®?
Det finns ingen lägre åldergräns för att använda Microcid.

Att tänka på innan du använder Microcid®.
Undvik samtidig behandling med produkter som innehåller jod eller kaliumpermanganat. Undvik kontakt med ögonen!

Graviditet
Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning
Krämen kan användas vid amning, men bör ej appliceras på bröstvårtorna i direkt anslutning till amning.

Trafikvarning
Ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller hantera maskiner.

Vad händer om du tagit för stor dos?
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Vilka biverkningar kan Microcid® ge?
Krämen kan ge upphov till övergående sveda (förekommer hos fler än 1 av 100 användare).

Hur skall Microcid®  förvaras?
Krämen skall förvaras vid högst 25°C .

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Används före utgångsdatum som finns på förpackningen. Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande. 

Sidan uppdaterades senast 20151216.

Läkemedelsinformation

Microcid kräm innehåller väteperoxid och används mot Impetigo (svinkoppor). Appliceras 2-3 ggr dagligen, eller efter behov på det infekterade området. Behandlingstiden bör inte överstiga 3-4 veckor. Undvik kontakt med ögonen. Innehåller propylenglykol som kan ge hudirritation. Läs bipacksedeln noga före användning.