Symtom

Symtom på svinkoppor börjar generellt med en ytlig infektion i form av utslag, blåsor och sår. Utbrott av svinkoppor börjar som små kliande utslag som senare utvecklas till gula blåsor eller vätskade utslag beroende på om man drabbats av icke-bullös impetigo eller bullös impetigo.

svinkoppor

Svinkoppor symtom

Bakterierna som orsakar svinkoppor kan lättare få fäste i fuktig och irriterad hud och därför är utslagen vanliga kring näsa och mun. Om man inte åtgärdar smittan kan svinkoppor sprida sig till andra hudområden på kroppen. 

 

Vid Impetigo infektioner som framträder ur hudlesioner (hudförändringar i form av eksem, sår, mm.) förekommer även symtom i form av feber, bindhinneinflammation, rodnad och fjällning av hudområden. I svårare fall av svinoppor förekommer det klåda och smärta. Det är vanligt förekommande att dessa symtom misstolkas i första skedet för en vanlig hudinfektion eller allergisk reaktion. Detta sker vanligtvis innan hudpartier lossnar där rodnad tidigare framkommit.

 

svinkoppor_microcid

 

De barn och vuxna som sedan tidigare har en form av hudsjukdom är mer benägna att utveckla svinkoppor. Genom att individer kliar på irriterad hud får bakterier en lättare miljö att föröka sig i. För att förebygga en infektion med svinkoppor är det därför extra viktigt att hålla god hygien.

svinkoppor_microcid

Sidan uppdaterades senast 20151216.

Läkemedelsinformation

Microcid kräm innehåller väteperoxid och används mot Impetigo (svinkoppor). Appliceras 2-3 ggr dagligen, eller efter behov på det infekterade området. Behandlingstiden bör inte överstiga 3-4 veckor. Undvik kontakt med ögonen. Innehåller propylenglykol som kan ge hudirritation. Läs bipacksedeln noga före användning.