Bullös impetigo

Bullös impetigo bildas i regel av stafylokocker och kan bli en potentiell allvarligare infektion med smärta och feber. 

Bullös impetigo är mindre vanligt och känneteckens av en mer långvarig blåsbildning. Blåsorna kan bli upp till två centimeter stora och det kan ta flera dagar innan de spricker. Efter eruptionen av blåsorna bildas det krustor som vanligtvis har vassa kanter och är resterna av blåsan. Bullös impetigo drabbar främst bålen och sprider sig snabbt till andra hudområden. Denna form av svinkoppor kan uppstå ur hudlesioner (hudförändringar som eksem, psoriasis, sår eller angrepp av löss och skabb). Även denna form av impetigo läker utan ärrbildning.

Läs mer om svinkoppor här.

 

svinkoppor_microcid

Svinkoppor

 

Senast uppdaterad: nov 23, 2015 @ 12:48

Läkemedelsinformation

Receptfritt läkemedel (EF). Microcid® är en antibakteriell kräm mot svinkoppor (impetigo).  Innehåller väteperoxid 1%. Appliceras 2-3 gånger dagligen, eller efter behov, på det infekterade hudområdet. Undvik kontakt med ögonen. Behandlingstiden bör inte överstiga 3–4 veckor. Kan ge upphov till övergående sveda. Läs bipacksedeln noga innan användning. Informationen är baserad på produktresumé daterad 2012-05-21. Informationen sammanställdes 2015-07-13. För mer information se www.fass.se.