Icke-bullös impetigo

Icke-bullös impetigo bildas i regel av stafylokocker eller grupp A- streptokocker och känneteckens av hudrodnad och blåsbildning som snabbt spricker. Därefter bildas en löst sittande skorpa som har en tendens att vara fylld med en honungsfärgad vätska. En inflammation i huden kan förekomma runt det hudområde där skorpan befinner sig. Icke-bullös impetigo förekommer främst i ansiktet, runt näsa och mun men kan även hittas på armar, ben och hårbotten. Det bildas inga ärr vid läkningen. Vid icke-bullös impetigo är det ovanligt med feber eller andra nedsättande symptom men lokal svullnad av lymfkörtlar kan förekomma.

Läs mer om svinkoppor här. 

 

svinkoppor_microcid

  Svinkoppor

Senast uppdaterad: nov 23, 2015 @ 12:50

Läkemedelsinformation

Receptfritt läkemedel (EF). Microcid® är en antibakteriell kräm mot svinkoppor (impetigo). 
Innehåller väteperoxid 1%. Appliceras 2-3 gånger dagligen, eller efter behov, på det infekterade hudområdet. Undvik kontakt med ögonen. Behandlingstiden bör inte överstiga 3–4 veckor. Kan ge upphov till övergående sveda. Läs bipacksedeln noga innan användning. Informationen är baserad på produktresumé daterad 2012-05-21. Informationen sammanställdes 2015-07-13. För mer information se www.fass.se.