Svinkoppor symptom

Svinkoppor symptom

Symptom på svinkoppor börjar generellt med en ytlig infektion i form av utslag, blåsor och sår. Utbrott av svinkoppor börjar som
svinkoppor små kliande utslag som senare utvecklas till gula blåsor eller vätskade utslag beroende på om man drabbats av icke-bullös impetigo eller bullös impetigo. 

Bakterierna som orsakar svinkoppor kan lättare få fäste i fuktig och irriterad hud och därför är utslagen vanliga kring näsa och mun. Om man inte åtgärdar smittan kan svinkoppor sprida sig till andra hudområden på kroppen. 

Vid impetigoinfektioner som framträder ur hudlesioner (hudförändringar i form av eksem, sår, mm.) förekommer även symptom i form av feber, bindhinneinflammation, rodnad och fjällning av hudområden. I svårare fall av impetigo förekommer det klåda och smärta. Det är vanligt förekommande att dessa symptom misstolkas i första skedet för en vanlig hudinfektion eller allergisk reaktion. Detta sker vanligtvis innan hudpartier lossnar där rodnad tidigare framkommit.

Svinkoppor Behandling

svinkoppor

Svinkoppor kan ge symptom snabbare hos vissa

De barn och vuxna som sedan tidigare har en form av hudsjukdom är mer benägna att utveckla svinkoppor och på så sätt få de karaktäristiska symptom. Genom att individer kliar på irriterad hud får bakterier en lättare miljö att föröka sig i. För att förebygga en infektion med svinkoppor är det därför extra viktigt att hålla en god hygien. 

 

Behandling Svinkoppor

Sidan uppdaterades senast 20141023.

 

Senast uppdaterad: jan 13, 2017 @ 01:25